Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

OTÁZKY a odpovede

Lze chronické zdravotní potíže řešit bez chemických léků, čistě přírodními prostředky?
    Představujeme vám celosvětově ojedinělou původní metodu MUDr. Josefa Jonáše pojmenovanou Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu. Na rozdíl od celé řady metod pracujících s očistou organismu řeší metoda MUDr. Josefa Jonáše kompletně celkovou toxickou zátěž organismu, a to v celostním pojetí - zahrnuje tedy nejen toxiny tělesné, ale i psychické.

Z čeho metoda vychází?
    Metoda vychází z principů celostní medicíny, jejímž hlavním úkolem je nalézat kořeny nemocí. Celostní medicína se snaží řešit příčiny chorob, nikoli jejich projevy.

Na jaké teorii je metoda založena?
    Metoda Řízené a kontrolované detoxikace organismu je založena na teorii o toxinech, která za příčinu všech onemocnění považuje „jedy“. Stejný názor již zastávala starověká medicína, ovšem rozdíl spočívá v pojetí toho, co to vlastně jed je.

Co jsou to toxiny?
    V dřívějších dobách, kdy nebyly známy mikroorganismy ani neexistovala chemie, byly za jedy pokládány výpary z bažin či nadpřirozené zlé síly. Současná úroveň poznání nám ale umožňuje tyto toxiny vymezit daleko přesněji a rozdělit je do několika skupin:
· toxické látky vyskytující se v životním prostředí - chemikálie, radioaktivita, toxické kovy apod.
· chemické toxiny, které se do organismu dostávají z chemicky syntetizovaných léků, kouřením, narkomanií aj.
· toxiny vznikající z potravin - metabolity, potravinová aditiva apod.
· psychické toxiny - patologické psychické programy, emoce, stres, úzkosti aj.
· toxiny předávané na základě dědičnosti - zejména z těla matky na vyvíjející se plod
· mikrobiální toxiny - viry, bakterie, infekční ložiska aj.
    Pojmem toxiny tedy obecně rozumíme vlivy narušující rovnováhu v našem organismu, a tím i jeho samočisticí procesy. Odstraněním toxických vlivů se do organismu vrací schopnost autoregulace, snižuje se neklid a chaos, vrací se harmonie.
    Odstranění škodlivých toxinů se nazývá detoxikace. Detoxikace vytváří logické a konkrétní spojení mezi tradiční čínskou medicínou a medicínou západní.

V čem tato metoda spočívá?
    Při očistě organismu hovoříme o detoxikačních kúrách. Zájemce navštíví některé z detoxikačních center, kde působí naši poradci. Ti na začátku určí k užívání vhodné detoxikační preparáty, a to obvykle 3-4.
    Výběr preparátů provedou naši poradci po vyšetření klienta přístrojem SALVIA, který na základě měření změny kožního odporu poskytne podrobnou toxickou „mapu“ organismu. Přístroj pracující na principu elektroakupunktury dokáže testovat až několik tisíc konkrétních toxických zátěží a stanovit vhodnost konkrétních potravin, léků apod. pro daného jedince.
    Pomocí přístroje SALVIA tedy terapeut zjistí, jaké toxické zátěže se v organismu klienta nacházejí a jakými preparáty je možné je odstranit.

O jaké preparáty se jedná?
    Detoxikační kúry se provádějí pomocí výhradně přírodních, energo-informačních preparátů, schválených jako potravinové doplňky. Tyto preparáty pomáhají imunitnímu systému odstraňovat toxiny z těla přirozenou cestou, nenahrazují léky.

Jak dlouho detoxikace trvá?
    Detoxikaci organismu lze přirovnat k jakési vnitřní hygieně. Stejně jako si myjeme ruce, tělo a čistíme zuby, měli bychom se věnovat i očistě vnitřního prostředí svého těla. Proto by měla být detoxikace samozřejmým, průběžným a neustálým procesem.

Proč je detoxikace „řízená a kontrolovaná“?
    Detoxikace je řízena prostřednictvím našich terapeutů a vyšetření přístrojem SALVIA. Stav vašeho organismu a jeho zatížení toxiny je terapeutem průběžně kontrolováno - po využívání preparátů, případně při jakýchkoli obtížích.

Jaké zdravotní problémy dokáže detoxikace vyřešit?
    U následujících chronických problémů lze očekávat nejpozději v horizontu jednoho roku zásadní zlepšení nebo úplné vymizení potíží:
· oslabený imunitní systém,
· alergie,
· astma,
· akné,
· ekzémy,
· padání vlasů,
· častý výskyt oparů,
· jakékoli zažívací obtíže,
· bolesti kloubů, migrény,
· gynekologické problémy všeho druhu,
· chronické záněty průdušek,
· únava,
· některé psychické problémy,
· kardiovaskulární problémy,
· bolesti páteře,
· jaterní onemocnění,
· žlučníkové potíže,
· záněty žaludku,
· záněty středního ucha,
· oční choroby.
    U vážnějších chronických problémů je třeba pro dosažení dlouhodobějšího úspěchu realizovat alespoň dvouletou detoxikaci.
Jsou to například:
· nádory všech druhů,
· Parkinsonova, Alzheimerova choroba,
· těžší kardiovaskulární a psychické obtíže.

TOPlist